CHLEBA S MÁSLEM
Zaséj sa jednúc moje potomstvo neumělo domlúvit,
jaký salám ím mám kúpit na svačinu.
Jeden nechtěl šunku, druhému sa nelúbila vysočina,
a debrecínka - tá je moc slaná a gothaj moc obyčejný.
To mňa dožralo a v duchu sem si pravila:
No, dočkajte, pazúři, kúpím já vám salám!!!
Na druhý deň sem donésla chleba a máslo.
Namastili si po krajícoch a prý:
"A navrch co máme?",
"Lesti chcete neco navrch", pravila sem ím,
"tož si vezněte vidličku
a na každý krajíček si s ňú načárajte štverečky."Potřebujeme:

Chleba, máslo a - vidličku.Chleba si namastit umí každý
a vzorek si može vybrat.zpátky na úvod zpátky na Pečivo